De regulă da, pentru că substanțele cancerigene de la locul de muncă sunt pericole care pot fi evitate, prin urmare, cea mai de succes formă de prevenire este evitarea utilizării sau a generării acestor substanțe la locul de muncă, de exemplu, prin utilizarea tehnologiilor sau substanțelor alternative. Acest tip de intervenție necesită adeseori punerea în aplicare a unui control reglementat de către autorități. În prezent, în toate statele din Uniunea Europeană există o legislație în domeniul substanțelor periculoase care impune obligații atât angajatorilor, cât și angajaților, și anume lucrătorului îi revine responsabilitatea de a respecta normele de siguranță la locul de muncă. Prin urmare, în mediul profesional a fost redusă expunerea la numeroase substanțe cancerigene.

Atunci de ce numai „de regulă da”?

Legislația în sine nu protejează; măsurile de protecție trebuie aplicate și lucrătorii trebuie să respecte instrucțiunile privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Acesta este motivul pentru care trebuie monitorizată în permanență respectarea ghidurilor referitoare la protecție. Monitorizarea locului de muncă asigură faptul că expunerea la substanțele cancerigene prin inhalarea substanțelor atmosferice, prin contact cu pielea sau prin ingestie, este redusă la minimum. Măsurile esențiale (a se vedea figura 3) întreprinse, de regulă, de un specialist igienist sunt:

  • inspectarea proceselor în care sunt utilizate sau pot fi generate substanțele,
  • asigurarea respectării procedurilor de operare în condiții de siguranță,
  • măsurarea nivelului substanțelor atmosferice,
  • asigurarea faptului că echipamentul individual de protecție este adecvat (de exemplu, mănuși, ochelari de protecție, îmbrăcăminte de protecție etc.) și este utilizat și întreținut în mod corespunzător,
  • asigurarea unei igiene personale corespunzătoare,
  • acolo unde este necesar, măsurarea expunerii lucrătorilor la substanțele chimice (biomonitorizare) și inițierea și menținerea unor procese de înregistrare, de notificare și de revizuire corespunzătoare.

Figura 3: Ierarhie tradițională a practicilor de control al expunerii.

exposure-control-patrices

Sursa: Reprodus cu permisiunea Institutului National pentru securitatea și sănătatea în muncă/Centrele de control și prevenire a bolilor tema de pe pagina web „Controlul stratificat al securității și sănătății”, www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.