Descriere

Circumstanțele expunerii

Tipuri de cancer (sau de organe afectate) pentru care există dovezi suficiente ale caracterului carcinogen la om

Benzenul este un lichid limpede, incolor, volatil, foarte inflamabil.
Principalele surse de benzen din atmosferă sunt produse de om.

Pentru populație, sursele principale de expunere la benzen sunt:

  • aerul contaminat cu benzen (de exemplu, în zonele cu trafic intens, în jurul stațiilor de alimentare cu benzină sau din surse industriale);
  • aerul înconjurător care conține fum de tutun;
  • apă sau alimente contaminate.

Expunerea casnică la benzen poate fi cauzată, de asemenea, de scurgerile din rezervoarele subterane de benzină.

  • Leucemie mieloidă acută
  • Leucemie non-limfocitară acută