Descriere

Circumstanțele expunerii

Tipuri de cancer (sau de organe afectate) pentru care există dovezi suficiente ale caracterului carcinogen la om

Dioxinele și compuși asemănători dioxinelor sunt substanțe cunoscute sub numele de poluanți organici persistenți (POP), întrucât ele sunt compuși organici rezistenți la degradarea în mediu.
Dioxinele, de exemplu dioxina (2,3,7,8-TCDD) și compușii asemănători dioxinei, de exemplu bifenilii policlorurați (PCB), sunt subproduse neintenționate ale diferitelor procese industriale.

Expunerea umană la dioxine și la compușii asemănători dioxinelor apare ca urmare a consumului de carne, lapte, ouă, pește și produse conexe, întrucât dioxinele și compușii asemănători dioxinelor au o prezență persistentă în mediu, acumulându-se în grăsimile animale.
În trecut, fabricarea și utilizarea anumitor erbicide au constituit surse importante de eliberare a dioxinei în mediu. Restricțiile privind fabricarea multora dintre acești compuși au redus substanțial contribuția lor la poluarea mediului, dar aceștia continuă să fie eliberați în mediu prin procesele de incinerare/de ardere (de exemplu, a anumitor deșeuri).
În trecut, produsele PCB au fost utilizate pe scară largă în condensatori și transformatori și în unele materiale de construcții; în prezent, expunerea provine din demolarea, disfuncția sau reciclarea necontrolată a structurilor și a echipamentelor contaminate cu PCB.

Toate tipurile de cancer combinate [pentru dioxină (2,3,7,8-TCDD)]