Vrouwen die hun kinderen langere tijd borstvoeding geven, lopen een kleinere kans om later borstkanker te ontwikkelen dan vergelijkbare vrouwen die geen borstvoeding geven.

Hoe langer een vrouw borstvoeding geeft, hoe beter ze tegen borstkanker is beschermd. Het risico verlaagt ongeveer 4 % per cumulatieve periode van twaalf maanden borstvoeding (m.a.w. verkregen door alle perioden op te tellen waarin een vrouw borstvoeding heeft gegeven aan elk kind), boven op de verlaging van het risico op borstkanker door het feit dat ze een kind heeft gebaard. Bovendien is het belangrijk te benadrukken dat moedermelk het beste voedsel voor kinderen is en veel voordelen voor hun gezondheid oplevert.