Általánosságban véve igen. Az Európai Unióban fontos beavatkozásokat vezettek be a környezetben lévő rákkeltő anyagok szabályozása érdekében. Például a dioxinok szintje jelentősen csökkent a környezetben, az élelmiszerekben, ezáltal pedig az emberekben. Az Európai Unió minden tagállamában betiltották az azbeszt használatát (az 1999/77/EK irányelv tiltja az azbeszt minden típusú felhasználását 2005. január 1-jétől, míg a 2003/18/EK irányelv tiltja az azbeszt kitermelését, valamint azbeszttermékek előállítását és feldolgozását).

Azonban nem minden terhelést szabályoznak optimálisan az Európai Unió országaiban. Habár a nagy európai városokban a légszennyezési szintek ma már sokkal alacsonyabbak, mint az 1960-as vagy az 1970-es években, folyamatosan vizsgálják a még szigorúbb védelmi határértékeket. Új technológiák vannak kifejlődőben, mint a mesterségesen előállított nanorészecskék; azonban még akkor is, ha az új technológiák használatát a rendelkezésre álló tudás alapján szabályozzák, azok rák kockázati profilját mindenképpen tanulmányozni kell. Továbbá újonnan jelentkező társadalmi körülmények is hatással lehetnek a korábban jobban szabályozott terhelésekre. Végezetül, új tudományos bizonyítékok rámutathatnak arra, hogy a korábban biztonságosnak tekintett terhelések rákkeltőek lehetnek. Számos szabályozó intézkedést és rendeletet hajtottak már végre, de szükség van a bizonyítékok és ajánlások folyamatos felülvizsgálatára és kiigazítására. Ezenfelül folyamatosan figyelemmel kell kísérni a rendeleteknek való megfelelést. Például bizonyos országokban még mindig problémát jelent az azbeszt terhelés az eltávolítási, bontási, javítási és karbantartási tevékenységek során.