Általában igen, mivel a munkahelyi rákkeltő anyagok elkerülhető veszélyt jelentenek, és ezért a megelőzés legjobb módja az, hogy el kell kerülni az ilyen anyagok használatát vagy létrehozását a munkahelyen, például alternatív technológiák vagy anyagok alkalmazása révén. Az ilyen típusú beavatkozásokhoz legtöbbször hatósági ellenőrző rendszerek megvalósítása szükséges. Jelenleg az Európai Unió minden országában vannak a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok, amelyek kötelezettségeket rónak a munkáltatókra és munkavállalókra egyaránt - vagyis a munkavállaló felelős azért, hogy betartsa a munkahelyi biztonsági előírásokat. Ennek eredményeképp számos rákkeltő anyagnak való kitettséget sikerült csökkenteni a munkahelyeken.

Akkor miért csak azt mondjuk, hogy „általában igen”?

A jogszabályok önmagukban nem nyújtanak védelmet; a védekezési intézkedéseket alkalmazni kell, és a munkavállalóknak be kell tartaniuk az egészségügyi és biztonsági előírásokat. Ezért van szükség a védekezésről szóló iránymutatások betartásának folyamatos ellenőrzésére. A munkahelyi ellenőrzés biztosítja, hogy a rákkeltő anyagoknak a levegőben előforduló anyagok belégzése, a bőrrel való érintkezés vagy táplálékfogyasztás útján való kitettség minimálisra csökkenjen. A foglalkozás-egészségügyi szakember által jellemzően megtett lényeges intézkedések (lásd a 3. ábrát) a következők:

  • azoknak a folyamatoknak az ellenőrzése, amelyek során az anyagokat felhasználják vagy létrehozzák,
  • biztonságos üzemeltetési eljárások biztosítása,
  • a légszennyezés szintjének mérése,
  • megfelelő személyi védőfelszerelés biztosítása (pl. kesztyű, védőszemüveg, védőruha, stb.), valamint a védőfelszerelés megfelelő használatának és karbantartásának biztosítása,
  • személyes higiénia biztosítása,
  • amennyiben szükséges, a munkavállalók vegyi anyagoknak való kitettségének mérése (biomonitoring), valamint megfelelő feljegyzési, bejelentési és felülvizsgálati eljárások kezdeményezése és fenntartása.

3. ábra A terhelés-szabályozási gyakorlatok hagyományos hierarchiája

exposure-control-patrices

Forrás: Átvéve: nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézet / betegség-felügyeleti és -megelőzési központ „Control Banding Safety and Health” (ellenőrző sávos biztonság és egészségvédelem) weboldal, www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.