A kódexről

Az Európai Rákellenes Kódex az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja, hogy tájékoztassa az embereket azokról az intézkedésekről, amelyeket ők maguk vagy családjaik tehetnek a rák kockázatának csökkentése érdekében. A jelenlegi negyedik kiadás tizenkét olyan ajánlást tartalmaz, amelyet a legtöbb ember bármiféle különleges szaktudás vagy tanácsadás nélkül képes követni. Minél több ajánlást fogadnak meg az emberek, annál alacsonyabb lesz a rák kialakulásának a kockázata. Becslések szerint Európában el lehetne kerülni a rák okozta halálozások csaknem felét, ha mindenki követné ezeket az ajánlásokat.

A Kódex negyedik kiadását ezen a weboldalon tették közzé azokkal a „Kérdésekkel és Válaszokkal” együtt, melyek további információkkal szolgálnak minden egyes ajánlásra és a rákmegelőzésnek az ajánláshoz kapcsolódó szempontjaira vonatkozóan. Ebben elmagyarázzák, hogy az egyes ajánlások a rák melyik fajtájára vonatkoznak, és további részletekkel szolgálnak arra vonatkozóan, miként védekezhetnek maguk az emberek és családjaik.

A Kódexet első alkalommal 1987-ben adták ki. A negyedik kiadást 2012–2013 között készítették az Unióban dolgozó rákspecialisták, tudósok és más szakemberek egy, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség által koordinált projekt keretében, amelyhez az EU egészségügyi programjából nyújtottak támogatást. Az ajánlások megfogalmazásakor a szakemberek figyelembe vették a rendelkezésre álló legfrissebb tudományos bizonyítékokat. Minden, a negyedik kiadásban közreműködő szakembert arra kértek, hogy függetlenül és kizárólag saját, nem pedig valamely szervezet vagy intézmény álláspontjára alapozva végezzék munkájukat. Megkérték őket továbbá, hogy tegyenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy fűződnek-e valós vagy vélhető érdekeik a szóban forgó témához.

A szakértők két éven keresztül járultak hozzá ahhoz a multidiszciplináris együttműködéshez, amelynek keretében munkacsoportokban dolgozva összegyűjtötték és felülvizsgálták a bizonyítékokat. A releváns bizonyítékok felkutatásához és elemzéséhez a munkacsoportok a tudományos irodalom szisztematikus átvizsgálásában jártas epidemiológusok egy csoportjától kaptak tudományos és technikai segítségnyújtást. Az ajánlások és releváns tudományos bizonyítékok Kódexbe történő felvételének megindokolását a munkacsoportok által írt tudományos cikkek tartalmazzák.

Az ajánlások megfogalmazását a munkacsoportok hagyták jóvá viselkedéskutatási és kommunikációs szakemberekkel, valamint a projekt két fő kutatójával együttműködve, figyelembe véve azt a tényt, hogy a célcsoport a nagyközönség. Egy, az Európában a rákmegelőzés terén tevékenykedő tapasztalt kutatókból és vezető személyiségekből álló tudományos bizottság végezte az ajánlások független tudományos áttekintését, és hagyta azokat jóvá. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökséghez tartozó tudományos titkárságot a két fő kutató közösen irányította.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees