Abnormalni nalaz mamografije može vas jako zabrinuti. No većina abnormalnosti na mamogramu nije rak grudi. Ponudit će vam se naknadne pretrage koje obično uključuju naknadnu mamografiju i ultrazvuk grudi.

Dodatnim se pretragama pokaže da je većina upitnih abnormalnosti normalno tkivo grudi ili dobroćudno (benigno, nekancerogeno) tkivo. Međutim, ako se naknadnim pretragama pokažu nove i sumnjive promjene u dojkama, vjerojatno će se iglom uzeti mali uzorci tkiva grudi (ako je potrebno uz lokalnu anesteziju). Ti uzorci biopsije ispituju se pod mikroskopom, a ako se otkrije rak, upućuje vas se u bolnicu na operaciju grudi. Većina slučajeva raka otkrivenih probirom može se liječiti a da se ne ukloni čitava dojka nego samo rak i dio okolnog tkiva.

Postupcima osiguranja kvalitete kod organiziranih programa probira pokušava se održati najmanji potrebni broj naknadnih pretraga kako bi se izbjeglo neotkrivanje postojećeg raka grudi.