Da, može. Možete imati rak koji na prošloj probirnoj pretrazi na rak grudi nije bio otkriven ili novi rak koji se pojavio ubrzo nakon toga. U najmanje jednom od tri takva slučaja raka pojavit će se simptomi koji mogu dovesti do njegova otkrivanja tijekom dvije godine od probira koji je dao uredan nalaz. Rak grudi koji se otkrije nakon probira mamografijom koja je dala uredan nalaz, a prije sljedeće probirne mamografije naziva se intervalni rak. Zamijetite li promjene u grudima koje vas zabrinjavaju, kao što su kvržice, trebali biste se obratiti svojem liječniku i ne čekati do sljedećeg poziva na probir.