U probiru raka grudi upotrebljava se rendgensko slikanje koje se naziva mamogram kako bi se provjerilo postojanje znakova raka u grudima. Njime se mogu pronaći tumori raka koji su premali da bi se mogli napipati. Što se ranije rak grudi pronađe, liječenje može biti djelotvornije. Probirom se ne sprečava pojava raka grudi, ali se njime rak grudi može pronaći ranije, kada su izgledi za uspješno liječenje veći. Mamografija je trenutačno jedina metoda probira za koju je dokazano da pomaže sprečavanju smrti od raka grudi.