Mamografija je najbolja dostupna metoda probira za otkrivanje malih tumora koje ne možete sami napipati, no njome se ne pronalaze svi tumori raka grudi pa je zbog toga važno u probirima sudjelovati redovno. Rizik od neotkrivanja tumora raka tijekom probira ovisi o ženinoj starosti i gustoći njezinih grudi. Taj je rizik veći kod mlađih žena jer je prije menopauze tkivo grudi obično gušće. U okviru organiziranih programa probira raka grudi u Europskoj uniji svaki mamogram obično pregledaju dva radiologa kako bi se pomoglo smanjivanju rizika od neotkrivanja raka.