Ako zemlja u kojoj živite ima organizirane programe probira raka, bit ćete pozvani na sudjelovanje u probiru kada uđete u preporučenu životnu dob. Zato trebate čekati na poziv, ali imajte na umu kako se znaci i simptomi raka mogu pojaviti bilo kada, čak i ako ste nedavno bili na probirnoj pretrazi i ako još niste u preporučenoj životnoj dobi za probir. Zamijetite li bilo što neobično u vezi sa svojim zdravljem i mislite da bi to mogla biti posljedica raka, odmah se obratite svojem liječniku i ne čekajte poziv na sudjelovanje u probiru.

Ako u vašoj zemlji ne postoji organizirani program probira za te tri preporučene vrste probira raka, možete se obratiti svojim nacionalnim, područnim ili mjesnim tijelima nadležnima za zdravlje kako biste saznali zašto.