Probir se preporučuje samo kod onih vrsta raka kod kojih je dokazan učinak probira na spašavanje života znatno veći od mogućih šteta koje su posljedica testiranja velikog broja ljudi koji možda nikada neće imati ciljani rak. Kada se sakupi dovoljno dokaza, možda će se preporučivati probir i za druge vrste raka.