Za probire su potrebni posebni napori kako bi se osigurala kvalitete usluge jer će samo neke od osoba pozvanih na sudjelovanje u probirnim testovima na rak već patiti od te bolesti ili imati rana stanja od kojih može nastati rak. Mnoge osobe imat će koristi od provođenja probira zato što liječenje koje započne prije pojave simptoma može biti djelotvornije i uzrokovati manje nuspojava. Međutim, otkrit će se i neke vrste raka koje se i dalje ne mogu liječiti, čak ni najboljim načinima liječenja, a otkrit će se i liječiti neki slučajevi koji se možda ne bi otkrili bez probira (pretjerana dijagnostika). Također, čak i sigurni testovi koji se preporučuju za probir nisu potpuno bez rizika. Na primjer, većina ljudi s abnormalnim nalazima probirnih pretraga trebat će naknadne pretrage kako bi se otkrilo jesu li rak ili prekancerozne lezije doista prisutni. Naknadnim se pretragama može izazvati zabrinutost, a kod nekih će ljudi trebati uzeti uzorke tkiva, što uključuje rizik od medicinskog postupka.

Moguće je da će liječnici koji imaju iskustva s uznapredovalim slučajevima teže liječiti rak u ranom stadiju otkriven probirom raka, zbog čega su potrebni posebno osposobljavanje i vještine. Iako je prosječan rizik od štetnih posljedica zbog sudjelovanja u probiru za pojedince malen, ukupni rizici i troškovi za društvo nakupljaju se zbog velikog broja uključenih osoba.

Kako bi se probirom postigla najveća korist uz najmanje štete za sve, pružene usluge moraju biti najviše moguće kvalitete. Vodeća načela, detaljni protokoli, norme i preporuke iz Europskih smjernica za osiguranje kvalitete probira raka, koje je objavila Europska komisija, pomažu programima u postizanju visoke kvalitete. Organizirani programi probira pružaju najbolje uvjete za poštovanje europskih smjernica za osiguranje kvalitete. Djelotvornim osiguranjem kvalitete osigurava se da odnos rizika i dobivene koristi probira raka ostane prihvatljiv.