Da, hoće. Antiretrovirusnim (ARV) lijekovima sprečava se približno dvije trećine pojava raka kod osoba zaraženih HIV‑om, a osobito Kaposijev sarkom i ne‑Hodgkinov limfom, vrsta raka limfnih čvorova. Kod nekih je vrsta raka pozitivan učinak ARV lijekova manje vidljiv, kao npr. kod raka vrata maternice, anusa i pluća te druge vrste raka limfnih čvorova, Hodgkinova limfoma. Ne iznenađuje da je rezultat poboljšanih stopa preživljavanja taj da osobe oboljele od HIV‑a sada doživljavaju dublju starost, kada se rak općenito češće pojavljuje i kod ljudi koji nisu zaraženi HIV‑om. Stoga je kod osoba oboljelih od HIV‑a isto tako vrlo važan probir raka.