Rizik da ste zaraženi HIV‑om povišen je ako ste muškarac koji je imao seksualne odnose s muškarcima, ako ste seksualni radnik, ako konzumirate droge koje se uzimaju injekcijom, ako dolazite iz zemlje s visokom stopom infekcije HIV‑om (npr. podsaharska Afrika) ili ste stupali u nezaštićene spolne odnose s partnerima za koje niste bili sigurni da su negativni na HIV.
HIV se može prenijeti nezaštićenim spolnim odnosom, transfuzijom kontaminirane krvi i razmjenom kontaminiranih igala ili drugih oštrih instrumenata. Također se može prenijeti s majke na dijete tijekom trudnoće, poroda i dojenja.