Glavni načini sprečavanja infekcije HIV‑om prakticiranje je sigurnog seksualnog ponašanja. U spolnom odnosu uvijek upotrijebite kondom ili imajte samo jednog seksualnog partnera i uvjerite se da je negativan na HIV. Testirajte se i liječite od spolno prenosivih infekcija. Izbjegavajte injektiranje droga. Ako možete, uvijek se služite novim jednokratnim iglama i štrcaljkama. Jednokratne igle moraju se upotrebljavati i kod tetoviranja i piercinga.