Ako je test na HIV pozitivan, ići ćete na dodatne pretrage kako bi se odredio napredak infekcije i vrijeme početka liječenja od HIV‑a. Dijagnoziranje HIV‑a iskustvo je koje mijenja život i vjerojatno će imati učinak na vaš emocionalni život i način života općenito. Postoje organizacije koje pružaju potporu osobama oboljelima od HIV‑a. U mnogim slučajevima takve će vam organizacije moći pomoći i da pronađete najbolji dostupni način liječenja i skrbi u području gdje živite. Odlučno se preporuča prestanak pušenja.