Što manje alkohola pijete, manji je i rizik od pojave raka. Sveukupno je rizik od raka kod muškaraca koji unose manje od dva alkoholna pića (manje od 20 grama čistog alkohola) dnevno i kod žena koje unose manje od jednog alkoholnog pića (manje od 10 grama čistog alkohola) dnevno 6 % niži od rizika kod osoba s većim unosom alkohola. Točnije, smanjenjem konzumiranja alkohola s najmanje četiri na najviše jedno alkoholno piće dnevno može se za 21 % smanjiti rizik od raka jetre, za 31 % rizik od raka debelog crijeva te, kod žena, za 30 % rizik od raka grudi. Čimbenici načina života, kao što su zdrava prehrana, normalna tjelesna težina te tjelesna aktivnost, često su udruženi kod istih ljudi pa se njihovi pojedinačni učinci teško odvajaju. Najveće se zdravstvene prednosti ostvaruju zdravim načinom života (više informacija o zdravoj tjelesnoj težini, tjelesnoj aktivnosti i prehrani).