Ακόμα και για τα άτομα που καταφέρνουν να έχουν μέτρια και έντονη δραστηριότητα, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο τρόπος που περνούν το υπόλοιπο του χρόνου τους είναι επίσης σημαντικός. Ο χρόνος που δαπανάται όταν είμαστε καθιστοί ή «μπροστά σε μια οθόνη» (μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή ή παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή) μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να πάρουμε κιλά. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για άμεση συσχέτιση με κάποια μορφή καρκίνου, ωστόσο για τα υπέρβαρα άτομα αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης διαφόρων κοινών μορφών καρκίνου.