Κάθε είδος σωματικής δραστηριότητας φαίνεται πως είναι χρήσιμο· γενικά, όσο περισσότερο ασκείστε τόσο το καλύτερο. (Βλέπε ερωτήσεις: Τι σημαίνει «σωματική δραστηριότητα»; και «Πόση σωματική δραστηριότητα χρειάζομαι;»).