Σε σχετικές μελέτες για ορισμένες μορφές καρκίνου καταδεικνύεται πως η σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής, αλλά και μετά, βελτιώνει τις φυσικές λειτουργίες του οργανισμού, την ποιότητα ζωής, ενώ μειώνει την κόπωση που σχετίζεται με τον καρκίνο. Έτσι – αν δεν υπάρχει διαφορετική σύσταση από εξειδικευμένο επαγγελματία του τομέα της υγείας – οι ασθενείς με καρκίνο συνιστάται να είναι σωματικά δραστήριοι και να ακολουθούν τις συνήθεις κατευθυντήριες γραμμές όσο το δυνατόν περισσότερο.