Σωματική δραστηριότητα είναι οποιαδήποτε κίνηση κάνετε με τη βοήθεια των μυών σας – συνεπώς, περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες που συχνά δεν θεωρούνται άσκηση. Πρόκειται για ευρεία έννοια που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές. Τις κατανοούμε καλύτερα αν σκεφτούμε το πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγεται η δραστηριότητα – κατά την εργασία (επαγγελματική), κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου (αναψυχής), στο σπίτι (οικιακά), ή κατά τις μετακινήσεις προς και από τόπους και χώρους (μεταφορά). Πολλοί από εμάς έχουν καθιστική εργασία και, συνεπώς, η σωματική δραστηριότητα είναι πιθανότερο να εκτελείται, κατά κύριο λόγο, στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου ή για σκοπούς μεταφοράς.

Τα οφέλη σχετίζονται άμεσα με το ποσοτικό σύνολο της δραστηριότητας (δηλαδή με τη διάρκεια και τη συχνότητά της) καθώς και με την έντασή της. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον συνολικό χρόνο που δαπανάται σε κάθε δραστηριότητα, καθώς και πόσο συχνά γίνεται και πόσο έντονα. Μεγάλα πλεονεκτήματα μπορούν να προέλθουν από την ήπια σωματική δραστηριότητα, ενώ το γεγονός και μόνο ότι εγκαταλείπουμε την καθιστική ζωή μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση ενέργειας. Η καθιστική ζωή, για παράδειγμα το να καθόμαστε ή να είμαστε ξαπλωμένοι για αρκετές ώρες την ημέρα, απαιτεί πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Στο επίπεδο της μέτριας σωματικής δραστηριότητας προκαλούνται ελαφρά εφίδρωση και/ή συγκρατημένη αύξηση της αναπνοής. Η έντονη δραστηριότητα δημιουργεί πιο έντονη εφίδρωση και/ή δυσκολία στην αναπνοή και/ή αύξηση του καρδιακού ρυθμού. Στο πίνακα 1 μπορείτε να δείτε παραδείγματα ήπιας, μέτριας και έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Πίνακας 1: Παραδείγματα ήπιας, μέτριας και έντονης σωματικής δραστηριότητας

Ήπια σωματική δραστηριότητα

Μέτρια σωματική δραστηριότητα

Έντονη σωματική δραστηριότητα

Ορθοστασία

Έντονο περπάτημα

Πεζοπορία

Περπάτημα (χαλαρό)

Ποδήλατο (μέτρια ένταση)

Χαλαρό τρέξιμο

Ποδήλατο (χαλαρό)

Τένις (στον ελεύθερο χρόνο)

Ποδήλατο (έντονο)

Τέντωμα/διατάσεις

Μπάντμιντον (στον ελεύθερο χρόνο)

Έντονη κολύμβηση

Πινγκ πονγκ

Κηπουρική

Μεταφορά μεγάλου βάρους

Γκολφ

Μπόουλινγκ

Ποδόσφαιρο