• Røg i luften indeholder kræftfremkaldende stoffer, der er frigivet til luften fra forbrændingen af tobak i forbindelse med rygning.
  • Ikkerygere, der udsættes for passiv rygning, indånder og metaboliserer kemiske stoffer og kræftfremkaldende stoffer, der svarer til de stoffer, som aktive rygere udsættes for. Eksempler på disse kemiske stoffer omfatter kræftfremkaldende stoffer, såsom tobaksspecifikke nitrosaminer og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er).
  • Undersøgelser blandt ikkerygere har påvist, at personer, der regelmæssigt udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen og/eller i hjemmet, har dobbelt så stor risiko for at udvikle lungekræft i forhold til ikkerygere, der ikke udsættes for passiv rygning.