Der er mange fordele ved en effektiv lovgivning om røgfrit miljø:

  • Alle beskyttes mod farerne fra passiv rygning.
  • De sociale normer ændres ved at gøre rygning mindre acceptabelt, hvilket reducerer både rygning og eksponeringen for tobaksrøg.
  • Der opnås en betydelig reduktion i eksponeringen for passiv rygning. De sundhedsmæssige uligheder, der er forårsaget af passiv rygning på arbejdspladsen, bekæmpes. Der sikres et øjeblikkeligt fald i risikoen for hjertesygdomme, og det forbedrer endelig de respiratoriske symptomer hos mennesker, der er udsat for passiv rygning på arbejdspladsen.
  • Det gavner virksomhederne (undtagen tobaksindustrien) på mange forskellige måder: styrkelse af medarbejdernes sundhed og produktivitet og reduktion af erstatningskrav under deres sundheds- og ulykkesforsikringer. Endelig reduceres udgifterne til rengøring, da der ikke skal fjernes rygeraffald, og der skal ikke afsættes midler til vedligeholdelse af særlige rygerrum og eventuelle retssager. En politik om røgfrit miljø påvirker ikke forretningsaktiviteterne for restauranter og barer i negativ retning.
  • Cigaretforbruget reduceres blandt nuværende rygere og giver rygerne en bedre chance for at gennemføre et rygestop.
  • Tobaksforbruget reduceres blandt unge.
  • Der opnås røgfrie hjem.

Hvis dit land har tiltrådt WHO's rammekonvention om tobakskontrol, skal det forpligtet til at indgive regelmæssige rapporter om gennemførelsen af konventionen, herunder indførelse af politikker om røgfrit miljø. Du kan læse den seneste rapport om globale fremskridt for konventionen. Hvis du er interesseret i at vide, hvordan dit land klarer sig med hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der er i overensstemmelse med bedste praksis, og har til formål at reducere tobaksforbruget, kan du finde oplysninger om dit land i WHO's rapport om den globale tobaksepidemi.