Újma nebo riziko, jako bolest, krvácení a infekce, jsou spojeny s dalšími vyšetřeními potřebnými k objasnění abnormálních výsledků screeningového vyšetření a s léčbou lézí odhalených při screeningu. Asi každá pátá nebo šestá žena, která absolvovala další vyšetření bez léčby, uvádí, že měla v následujících šesti týdnech bolesti, krvácení nebo výtok. Léčba může také vést k úzkosti a ve vzácných případech rovněž k předčasnému porodu s nízkou porodní hmotností. Ne všechny předrakovinné změny zjištěné při screeningu by se bez léčby rozvinuly v rakovinu, ale jelikož nelze předpovědět, které léze by se zahojily samovolně a které by vedly ke vzniku rakoviny, je lepší léčit je všechny.

Riziko diagnózy onemocnění, jehož zachycení je z hlediska účelnosti léčby sporné, a zbytečné léčby předrakovinných změn můžete snížit, budete-li se účastnit vyšetření pouze v rámci organizovaného screeningového programu, tj. když obdržíte pozvánku. Doporučuje se neabsolvovat screening před dosažením 25 let, ale zaznamenáte-li v jakémkoli věku jakékoli příznaky, které vás znepokojují, jako neobvyklé vaginální krvácení, poraďte se se svým lékařem.

Vyšetření na lidský papillomavirus (HPV) se ke screeningu rakoviny děložního čípku mimo organizovaný program nedoporučuje, protože infekce často odezní bez léčby, zejména u žen mladších 30–35 let. Proto se toto vyšetření u mladších žen nedoporučuje.