Abnormální výsledek screeningu rakoviny děložního čípku má asi 3–10 ze 100 zúčastněných žen, není to tedy nic neobvyklého. Požádají vás o absolvování dalších vyšetření, k nimž může patřit opakované screeningové vyšetření a případně gynekologické vyšetření a odběr tkáňových vzorků. Abnormální výsledek screeningu může být znepokojivý, ale případná léčba předrakovinných změn je jednoduchá a vzniku rakoviny děložního čípku zabrání téměř s naprostou účinností.