Screening rakoviny děložního čípku vlastně není vyšetření na rakovinu. Jedná se o metodu prevence rakoviny prostřednictvím odhalení a léčby raných abnormalit, které by při absenci léčby mohly vést k rakovině děložního čípku. Riziko invazivní rakoviny děložního čípku se u žen, které se pravidelně účastní organizovaných programů, jež využívají jedno ze dvou doporučených screeningových vyšetření, snižuje až o 90 %. Jinými slovy lze screeningem předejít devíti z deseti invazivních nádorových onemocnění. Podstoupíte-li screening, riziko, že zemřete na rakovinu děložního čípku, se velice sníží, ale jako jiné screeningové metody nemusí ani screening rakoviny děložního čípku odhalit některé abnormality, které mohou přesto vést ke vzniku rakoviny.

Pro účely screeningu rakoviny děložního čípku se doporučují dvě různá vyšetření. Nejstarší a nejrozšířenější metoda, cytologie neboli Pap (Papanicolaův) test, spočívá v odběru vzorku buněk z povrchu děložního čípku a jejich odeslání do laboratoře k vyšetření pod mikroskopem. Novější metoda, využívaná v rámci některých screeningových programů, kontroluje nákazu lidským papillomavirem (HPV), protože téměř všechny případy rakoviny děložního čípku pramení z chronické infekce virem HPV. Obě vyšetření dohromady se nedoporučují, není-li jedno z nich (Pap test nebo vyšetření na HPV) pozitivní. V takovémto případě lze druhé vyšetření využít ke kontrole výsledku před gynekologickým vyšetřením.