Doporučuje se, abyste se screeningu rakoviny děložního čípku zúčastnila pokaždé, když obdržíte pozvánku, a to poté, co si přečtete poskytnuté informační materiály a pečlivě zvážíte případné přínosy a rizika screeningu. Screeningové programy se v Evropské unii co do zvaných věkových skupin a intervalu mezi pozvánkami liší v závislosti na zátěži, kterou rakovina děložního čípku v každé zemi představuje, místních zdrojích a typu používaného screeningového vyšetření.

V případě většiny programů, při kterých se využívá cytologické vyšetření (Pap test), se ženy zvou po dovršení 20.–30. roku věku (obvykle ne před dosažením 25 let) a poté jednou za 3 až 5 let. Využívá-li se ke screeningu vyšetření na lidský papillomavirus (HPV), pozvou vás většinou při dosažení 35 let (obvykle ne před dosažením 30 let) a poté každých 5 nebo více let. Bez ohledu na využívané vyšetření se doporučuje účastnit se screeningu do dovršení 60. nebo 65. let věku a i poté v účasti pokračovat, pokud vaše výsledky z posledního vyšetření nejsou normální. Případné otázky proberte se svým lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče.