Účinek pití alkoholu na srdce závisí na zkonzumovaném množství a četnosti konzumace. Vypití více než jednoho nápoje denně u žen nebo více než dvou nápojů denně u mužů zvyšuje riziko infarktu, selhání srdce a ischemické choroby srdeční, přičemž čím více pijete, tím je riziko vyšší. Některé studie prokázaly, že u lidí vysoce ohrožených srdečními chorobami, zvlášť u mužů středního věku, kteří pijí alkohol v omezeném množství (méně než jeden nápoj denně u žen nebo méně než dva nápoje denně u mužů), je riziko vzniku ischemické choroby srdeční v porovnání s lidmi, již nepijí vůbec, mírně nižší. Není však jasné, zda lze tento jev přičíst samotným alkoholickým nápojům. Riziko vzniku srdečních chorob účinněji snižují jiné faktory (například zdravé stravování, pohybová aktivita, nekuřáctví a udržování zdravé tělesné hmotnosti). Abstinentům se ke snížení rizika vzniku srdečních chorob začít pít alkohol nedoporučuje.