Pravidelné pití nad doporučené meze může mít nejen akutní nebo chronické zdravotní následky, ale vést i ke zvýšení rizika vzniku rakoviny. Za nárazové pití velkého množství alkoholu se označuje vypití více než 5–6 alkoholických nápojů u mužů či více než 4–5 alkoholických nápojů u žen za sebou. V některých zemích (zejména v Irsku, České republice a na Ukrajině) je na vzestupu, zvlášť u mladých mužů, a má značné zdraví škodlivé účinky. Z hlediska rizika vzniku rakoviny může být nárazové pití alkoholu dokonce horší než jeho pravidelná konzumace. Je však nutné zdůraznit, že se riziko vzniku rakoviny jednoznačně zvyšuje s objemem a délkou konzumace alkoholu.