HPV-vaccination har visat sig kunna förebygga genitala HPV-infektioner och relaterade sjukliga förändringar hos pojkar. Vaccination för pojkar erbjuds för närvarande inte i några1 folkhälsoprogram i Europa av ekonomiska skäl eftersom cancer i penis och ändtarmsöppning orsakad av HPV-infektion hos män och pojkar är ovanligt. I dagsläget kan föräldrar välja att vaccinera sina söner på egen bekostnad, i samråd med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

1 med undantag av Österrike (uppdaterat i juni 2015)