Preukázalo sa, že očkovanie proti HPV u chlapcov zamedzuje genitálnym infekciám a léziám spôsobeným HPV. Očkovanie chlapcov sa v súčasnosti neposkytuje v rámci žiadneho1 programu verejného zdravia v Európe, a to z ekonomických dôvodov a z dôvodu, že rakovina penisu a konečníka spôsobená infekciou HPV u mužov je zriedkavá. V súčasnosti sa rodičia môžu po porade s lekárom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozhodnúť o zaočkovaní svojho dospievajúceho syna na vlastné náklady.

1 Okrem Rakúska (aktualizované v júni 2015)