Overdracht tussen mensen van het hepatitis B-virus gebeurt via besmette lichaamsvloeistoffen of besmet bloed. Het wordt niet verspreid via lucht, voedsel of water. Een baby kan bij de geboorte besmet raken als de moeder besmet is. De infectie kan tussen kinderen ook worden overgedragen door nauw contact en tussen volwassenen door seksueel contact of het gebruik van besmette naalden. Andere mogelijke besmettingswegen zijn medische behandelingen in landen waar eventueel besmette naalden of besmet bloed worden gebruikt. De overdracht van het virus tussen moeder en kind en tussen kinderen onderling voorkomen is heel belangrijk omdat een chronische hepatitis B-infectie (met het verhoogde risico op leverkanker) veel vaker voorkomt bij infectie in de eerste 5-10 levensjaren.