• Sekundārie tabakas dūmi satur kancerogēnus, kas tiek izplatīti gaisā, sadegot tabakai smēķēšanas laikā.
  • Nesmēķētāji, kas ir pakļauti sekundāro tabakas dūmu iedarbībai, ieelpo un viņu vielmaiņa apstrādā ķīmiskās vielas un kancerogēnus, kas līdzīgi tiem, kurus ieelpo aktīvie smēķētāji. Šādas ķīmiskās vielas ir, piemēram, tādi kancerogēni kā tabakas specifiskie nitrozamīni un policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO).
  • Pētījumu rezultāti par nesmēķētājiem liecina, ka tiem, kas regulāri ieelpo sekundāros tabakas dūmus darbā un/vai mājās, ir divreiz lielāks plaušu vēža attīstības risks, salīdzinot ar nesmēķētājiem, kas sekundāros tabakas dūmus neieelpo.