Jā, tā tas ir daudzās valstīs. Lai arī visās Eiropas Savienības valstīs ir ieviests tiesiskais regulējums, kas nosaka smēķēšanas aizliegumus, ierobežojumu apmērs (vai tie attiecas uz visām iekštelpu darba vietām, sabiedrisko transportu, iekštelpās esošām sabiedriskām vietām un citām sabiedriskām vietām arī ārpus telpām) un ieviešanas pakāpe dažādās valstīs lielā mērā ir atšķirīga.

Saskaņā ar Eiropas Savienības pasūtīto pētījumu, kurš tika veikts 2012. gadā un kurā piedalījās vairāk nekā 12 000 cilvēku no 27 valstīm (ES-27), vairāk nekā 25 % respondentu (19 % smēķētāju un 17 % nesmēķētāju) apgalvoja, ka vismaz epizodiski ir tikuši pakļauti sekundāro tabakas dūmu iedarbībai darbā. Kopējais to respondentu īpatsvars, kas visintensīvāk tika pakļauti sekundāro tabakas dūmu iedarbībai (vairāk nekā 5 stundas dienā), bija 3 % (5 % smēķētāju un 1 % nesmēķētāju). Kopumā no tiem respondentiem, kas 6 mēnešos pirms dalības aptaujā bija apmeklējuši restorānu, 14 % bija novērojuši, ka telpā tiek smēķēts. Šis procents bija lielāks bāru apmeklējumu gadījumā (28 %). To aptaujas dalībnieku īpatsvars, kas apgalvoja, ka ir bijuši pakļauti sekundāro tabakas dūmu iedarbībai ēdināšanas iestādēs / bāros un darbā, 2009. gadā un 2012. gadā kopā ES-27 valstīs un katrā valstī atsevišķi, ir parādīts 2. attēlā.

2. attēls. To aptaujas dalībnieku īpatsvars, kas apgalvoja, ka ir bijuši pakļauti sekundāro tabakas dūmu iedarbībai ēdināšanas iestādēs /bāros un darbā, 2009. gadā un 2012. gadā ES valstīs kopā un katrā valstī atsevišķi

2.a attēls. Pakļaušana sekundāro tabakas dūmu iedarbībai ES-27 valstīs 2009. gadā un 2012. gadā

2.b attēls. Pakļaušana sekundāro tabakas dūmu iedarbībai ES-27 valstīs 2009. gadā un 2012. gadā

2.c attēls. Pakļaušana sekundāro tabakas dūmu iedarbībai ES-27 valstīs 2009. gadā un 2012. gadā

Valstu kodi

Beļģija

BE

Grieķija

EL

Lietuva

LT

Portugāle

PT

Bulgārija

BG

Spānija

ES

Luksemburga

LU

Rumānija

RO

Čehijas Republika

CZ

Francija

FR

Ungārija

HU

Slovēnija

SL

Dānija

DK

Itālija

IT

Malta

MT

Slovākija

SK

Vācija

DE

Kipra

CY

Nīderlande

NL

Somija

FI

Igaunija

EE

Latvija

LV

Austrija

AT

Zviedrija

SE

Īrija

IE

 

 

Polija

PL

Apvienotā Karaliste

UK

Avots: pārpublicēts no Komisijas dienestu darba dokumenta "Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments" (2009/C 296/02).