Ieviešot efektīvu tiesisko regulējumu par vidi bez tabakas dūmiem, tiek iegūts daudz:

  • ikviens tiek pasargāts no sekundāro tabakas dūmu radītā kaitējuma;
  • mainās sociālās normas, smēķēšana kļūst nepieņemamāka un tādējādi mazinās gan smēķēšana, gan pakļautība sekundāro tabakas dūmu iedarbībai;
  • būtiski mazinās pakļautība sekundāro tabakas dūmu iedarbībai, mazinās veselības stāvokļa nevienlīdzība, kas saistīta ar pakļautību sekundāro tabakas dūmu iedarbībai darbā, tiek veicināts tūlītējs sirds slimību riska samazinājums, kā arī uzlabojas ar elpošanas traucējumiem saistītie simptomi personām, kas ir pakļautas tabakas dūmu iedarbībai darbavietā;
  • tas dažādos veidos pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbību (izņemot tabakas nozari), arī uzlabo darbinieku veselību un produktivitāti un mazina ar veselības problēmām un riskiem saistīto apdrošināšanas prasību skaitu. Turklāt mazinās izmaksas, jo vairs nav nepieciešama smēķēšanas atkritumu uzkopšana darba vietā un īpašo smēķēšanas telpu uzturēšana, kā arī nav jāparedz izmaksas, kas saistās ar iespējamām tiesvedībām. Politika par vidi bez tabakas dūmiem nemazina restorānu un bāru uzņēmējdarbību;
  • mazinās to cigarešu skaits, ko patērē pašreizējie smēķētāji, un tas smēķētājiem dod lielāku iespēju veiksmīgi atmest smēķēšanu;
  • mazinās tabakas lietošana jauniešu vidū;
  • tas veicina vidi bez tabakas dūmiem mājā.

Ja jūsu valsts ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Pamatkonvencijas par tabakas kontroli (PKTK) parakstītāja, tad tai ir ar likumu noteikts pienākums iesniegt periodiskus ziņojumus par konvencijas ieviešanu, arī par tādu politiku ieviešanu, kas attiecas uz vidi bez tabakas dūmiem. Ir iespējams izskatīt pēdējo Konvencijas globālā progresa ziņojumu. Ja vēlaties uzzināt, kādi ir jūsu valsts rezultāti attiecībā uz to, kā ievieš paraugprakses pasākumus tabakas pieprasījuma mazināšanai, informācija par jūsu valsti ir pieejama PVO ziņojumā par globālo tabakas epidēmiju.