Globālais saules UV indekss jeb UV indekss apzīmē izmērīto vai paredzamo saules ultravioletā (UV) starojuma daudzumu/intensitāti konkrētā vietā konkrētā dienā. Daudzās valstīs tas tiek paziņots dienas meteoroloģiskajās prognozēs, jo īpaši vasarā, lai informētu iedzīvotājus par saules intensitāti un nepieciešamo saules aizsardzības līmeni. Par UV indeksu informē daudzas internetā sniegtās meteoroloģiskās prognozes.

UV indeksa līmeņu skaidrojums ir dots 2. attēlā, attiecīgi ieteicot nepieciešamos aizsardzības pasākumus.

2. attēls. UV indekss

global-solar-uv-indexuv-index

Avots: pārpublicēts ar izdevēja atļauju no Global Solar UV Index: A Practical Guide. A joint recommendation of the World Health Organization, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Pasaules Veselības organizācijas, Pasaules Meteoroloģijas organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas un Starptautiskās komisijas par aizsardzību pret nejonizējošo starojumu kopīgais ieteikums). Geneva, World Health Organization, 2002 (Vāks un 2. attēls, 8. lpp.; www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, apskatīts 2014. gada 10. martā).