A radon koncentrációját az egy légköbméterben lévő radon radioaktivitásának mennyiségével mérjük (Becquerel per köbméterben kifejezve, Bq/m3). A nemzetközi iránymutatásokban azt javasolják, hogy a radon szintjét csökkenteni kell, ha az 100–300 Bq/m3 felett van.

Habár a radon jelen van a legtöbb épületben, különösen a földszinti helyiségekben, valamint a közvetlenül a földszint feletti, illetve a földszint alatti helyiségekben, bármely területen mérhetők különböző radonszintek az otthonokban, de ezek többnyire alacsony szintek. Előfordulnak azonban magasabb szintek is, ami részben a helyi geológiai tényezők függvénye.

Az Ön országa rendelkezhet olyan (legtöbbször online elérhető) térképekkel, amelyek alapján megállapítható, hogy az Ön térségében elhelyezkedő otthonokban mekkora a kockázata a magas radonszintek előfordulásának. Ha az Ön otthona olyan térségben helyezkedik el, ahol fokozott a radonterhelés kockázata, akkor tanácsos megméretni az otthonában a radonszintet.

2. ábra: A radonterhelés kockázatának feltérképezése - a képen az Európában végzett radonmérési kampányok eredményei láthatók

Forrás: Dubois G (2005.) Az európai radon felmérések áttekintése EUR 21892 EN, EB. Luxemburg: Az Európai Unió Kiadóhivatala. © Európai Közösségek, 2005.

Ahhoz, hogy megmérjük a radonszintet egy konkrét otthonban, meg kell mérni a radon koncentrációját a beltéri levegőben. A radon szintjét legtöbbször kis méretű műanyag detektorokkal mérik, amelyeket több hétre elhelyeznek az ember otthonában az átlagos radon-koncentráció megfelelő mérése érdekében. A radonmérések többsége esetében a detektorokat vissza kell juttatni a laboratóriumba elemzés céljából.

3. ábra Radon detektor.

radon detector

Forrás: A www.ukradon.org/article.php?key=measureradon engedélyével átvéve.