A sugárzás hullámok vagy részecskék formájában jelentkező energia. A sugárzás két fő típusa létezik: az ionizáló és a nem ionizáló sugárzás. Az olyan sugárzást, ami elegendő energiával rendelkezik ahhoz, hogy kémiai kötéseket bontson fel és ionokat hozzon létre, „ionizáló sugárzásnak” nevezzük. A sejtek DNS-ének károsításával mutációkat okozhat, amik aztán a sejtek újabb generációira átterjedve végül rákot vagy más káros egészségügyi hatásokat okozhatnak. Az ionizáló sugárzás jelentkezhet részecskék, például alfa-részecskék vagy neutronok formájában, vagy pedig sugarak, például gamma-sugarak vagy röntgensugarak formájában.

Mindannyian ki vagyunk téve különböző mértékű és különböző forrásokból származó ionizáló sugárzásnak, amely lehet természetes (kozmikus vagy földi eredetű), vagy pedig mesterséges (pl. orvosi alkalmazás, atomenergia, sok évvel ezelőtt a nukleáris fegyverek teszteléséből származó csapadék). Az ionizáló sugárzást betegségek diagnosztizálása és kezelése során is alkalmazzák. Az, hogy ki milyen mértékű ionizáló sugárzásnak van kitéve, az egyéni életünk különböző aspektusaitól függ, mint például hogy hol lakunk, hogy kaptunk-e már sugárzást valamilyen orvosi eljárás során, és hogy a munkánk során ér-e bennünket ionizáló sugárzás; a sugárterhelés jellemző típusait a későbbiekben részletezzük.

Az optikai sugárzás a fénysugárzást, valamint az infravörös és ultraibolya (UV) sugárzást foglalja magában. Az UV-sugárzás károsíthatja az élő sejteket, és bőrrákot okozhat.

A nem ionizáló sugárzás nem rendelkezik elegendő energiával ahhoz, hogy ugyanúgy károsítsa a DNS-t, mint az ionizáló sugárzás, de energiát ad át a szövetnek vagy az anyagnak, például melegítéssel. Így működik a mikrohullámú sütő. A nem ionizáló sugárzás elektromos és mágneses mezőkből áll, például mikrohullámokból és rádióhullámokból, valamint elektromos készülékek és villamosvezetékek által generált alacsony frekvenciájú mezőkből.

1. ábra: Az elektromágneses spektrum

Forrás: Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság, Európai Közösségek (2005.) Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health. (Az egészség és az elektromágneses mezők: Az EU által finanszírozott kutatás az elektromágneses mezők és a mobiltelefonok egészségre gyakorolt hatásáról) © Európai Közösségek, 2005.