Kemoprevencija (sprečavanje raka pomoću lijekova) ne može se preporučiti općoj populaciji zdravih pojedinaca.

Kemoprevencija se smije započeti tek nakon što se savjetujete s liječnikom koji može takvo liječenje pratiti. Samoliječenje aspirinom i drugim mogućim kemopreventivnim lijekovima nikako se ne preporučuje jer upotreba tih lijekova može biti povezana s ozbiljnim i moguće pogubnim nuspojavama.

Iako je preventivni učinak aspirina protiv raka debelog crijeva dokazan, indikacije su ograničene. Liječenje aspirinom, pa čak i u niskim dozama, može biti povezano s ozbiljnim nuspojavama, uključujući krvarenje gornjeg dijela probavnog sustava i (rjeđe) hemoragijskim moždanim udarom. Nadalje, najbolja doza i trajanje liječenja aspirinom radi kemoprevencije još nisu utvrđeni. Sve dok se na ta pitanja ne dobije odgovor, kemopreventivna upotreba aspirina i drugih NSAR‑ova mora se ograničiti na pacijente s visokim rizikom od raka debelog crijeva, uključujući i osobe s nasljednim stanjima, i eventuelno pacijente za koje se zna da su bolovali od adenoma ili raka debelog crijeva.