Ako je moguće, upotrebu hormonske nadomjesne terapije trebali biste izbjeći ili ograničiti.

Žene koje pate od teških simptoma menopauze mogu o uzimanju hormonske nadomjesne terapije razgovarati sa svojim liječnikom. Uzimanjem hormonske nadomjesne terapije povećava se rizik od raka grudi, endometrija i jajnika te od nekoliko štetnih zdravstvenih stanja koja nisu rak. Profil rizika od raka ovisi o vrsti hormonske nadomjesne terapije (samo estrogen ili kombinacija estrogena i progestagena) te o tome je li ženi odstranjena maternica (histerektomija). Studijama se pokazalo da se prevelik rizik od raka grudi povezan s kombiniranom estrogensko‑progestagenskom terapijom menopauze pojavljuje nakon nekoliko godina njezina uzimanja i zatim ostaje povišen najmanje pet godina nakon prekida estrogensko‑progestagenske terapije, iako se taj rizik počne smanjivati ubrzo nakon prekida terapije. Stoga, ako se uzima hormonska nadomjesna terapija, treba je uzimati najkraće moguće vrijeme i u najnižoj mogućoj dozi kojom se postiže djelovanje na simptome menopauze. O točnom načinu liječenja mora se prije početka liječenja razgovarati s liječnikom.