Kao i oralna kontracepcijska sredstva, antiestrogen tamoksifen isto tako ima svojstva kojima se rak i izaziva i sprečava. Postoje čvrsti dokazi da se upotrebom tamoksifena povećava rizik od raka endometrija bez obzira na to je li pomoćna terapija ženama s rakom grudi ili preventivna terapija ženama s visokim rizikom od raka grudi.

Kemoterapijski lijekovi kojima se liječi rak uključuju lijekove koji mogu izazvati sekundarni rak kod pacijenata koji se liječe od primarnog raka. Međutim, udio pacijenata oboljelih od raka koji imaju koristi od upotrebe kemoterapijskih lijekova toliko je velik u usporedbi s udjelom onih kod kojih se pojavi sekundarni rak da je upotreba tih lijekova odobrena.

Imunosupresivi isto tako mogu izazvati rak. Ti se lijekovi obično upotrebljavaju kod teških stanja, kao što su presađivanja organa, hematološke (krvne) bolesti i imunološka stanja, a koristi tih lijekova u pravilu nadmašuju njihovo kancerogeno djelovanje. Međutim, odluka o prepisivanju i upotrebi lijekova za koje je utvrđeno, ili se smatra vjerojatnim, da su kancerogeni problematičnija je kod stanja koja nisu životno opasna i treba se temeljiti na pomnoj procjeni rizika i koristi.