Rizik od hepatitisa B nosite ako niste cijepljeni odnosno niste bili zaraženi ranije. Visina rizika ovisi o broju dosadašnjih seksualnih partnera i riziku svakoga od njih. Rizik se povećava ako ste upotrebljavali kontaminirane igle ili ste bili u drugih situacijama u kojima se upotrebljavaju kontaminirane igle ili krv, recimo pružanje zdravstvene skrbi u nekim drugim zemljama. Također, infekcija hepatitisom B češća je u nekim europskim zemljama (na primjer u Grčkoj, Rumunjskoj, Italiji i Španjolskoj) pa nosite viši rizik od hepatitisa B ako živite ili ste živjeli u nekoj od tih zemalja.