Virus hepatitisa B prenosi se s jedne osobe na drugu putem kontaminiranih tjelesnih tekućina ili krvi. Nikada se ne prenosi zrakom, hranom ili vodom. Ako majka nosi zarazu, njezino se dojenče može zaraziti pri porodu. Infekcija se također može proširiti s jednog djeteta na drugo bliskim kontaktom, a s jedne odrasle osobe na drugu spolnim činom ili upotrebom kontaminiranih igala. Ostali mogući načini prenošenja uključuju medicinske postupke u zemljama u kojima se možda upotrebljavaju kontaminirane igle ili krv. Sprečavanje širenja tog virusa s majke na dijete i s jednog na drugo dijete osobito je važno jer je kronična infekcija hepatitisom B (s povišenim rizikom od raka jetre) daleko češća nakon infekcije u prvih 5 do 10 godina života.