Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje da djeca, kada je to moguće, prvu dozu tog cjepiva prime u 24 sata nakon rođenja. Programima cijepljenja protiv hepatitisa B u većini zemalja Europske unije (EU) obuhvaćena je sva novorođenčad.

U nekim zemljama EU‑a (Ujedinjena Kraljevina i neke nordijske zemlje) cijepljenje protiv hepatitisa B nudi se samo novorođenčadi koja imaju visoki rizik (tj. novorođenčadi majki koje su pozitivne na hepatitis B). Živite li u jednoj od tih zemalja, možete razmisliti o tome da nakon razgovora sa svojim liječnikom ili drugim pružateljem zdravstvenih usluga dijete cijepite na vlastiti trošak.