Nagu suukaudsetel rasestumisvastastel vahenditel, on ka antiöstrogeen tamoksifeenil mõlemad, nii vähki tekitavad kui ka vähki ennetavad omadused. Tõendusmaterjal on kooskõlaline selles osas, et tamoksifeeni kasutamine nii rinnavähi adjuvantteraapia osana kui ka suure rinnavähiriskiga naiste ennetusraviks suurendab endomeetriumivähi riski.

Vähiraviks kasutatavate keemiaravi ravimite seas on selliseid, mis võivad põhjustada sekundaarse vähkkasvaja patsientidel, kel ravitakse primaarset vähkkasvajat. Ent patsientide osakaal, kelle puhul keemiaravi osutub kasulikuks, on nii suur võrreldes nendega, kellel tekivad sekundaarsed vähkkasvajad, et see toetab nende ravimite kasutamist.

Immuunsüsteemi pärssivad ravimid võivad samuti tekitada vähki. Neid ravimeid kasutatakse tavaliselt raskete seisundite korral, nagu elundite siirdamine, verehaigused ja immunoloogilised seisundid, ning üldjuhul ületab ravimite kasulikkus nende kantserogeense toime kahjulikkust. Siiski on tõendatud või tõenäose kantserogeensusega ravimite määramise otsus mitteeluohtlike seisundite korral küsitavam ning peaks põhinema põhjalikul riski ja kasulikkuse hindamisel.