• Το παθητικό κάπνισμα περιλαμβάνει καρκινογόνες ουσίες που απελευθερώνονται στον αέρα από την καύση καπνού κατά τη διάρκεια του καπνίσματος.
  • Οι μη καπνιστές που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα εισπνέουν και μεταβολίζουν παρόμοιες χημικές και καρκινογόνες ουσίες με εκείνες που εισπνέουν και μεταβολίζουν οι ενεργοί καπνιστές. Παραδείγματα τέτοιου είδους χημικών είναι καρκινογόνες ουσίες όπως οι νιτροζαμίνες του καπνού και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες.
  • Μελέτες βασισμένες σε μη καπνιστές έχουν καταδείξει ότι όσοι εκτίθενται τακτικά σε παθητικό κάπνισμα στην εργασία και/ή την οικία τους διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο των πνευμόνων σε σύγκριση με τους μη καπνιστές που δεν εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα.