Τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Σε μια αντιπροσωπευτική μελέτη που διενεργήθηκε το 2010 μεταξύ περίπου 18.000 ενηλίκων σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, το 62% ανέφερε ότι το κάπνισμα δεν επιτρεπόταν στο σπίτι (73% των μη καπνιστών και 34% των ενεργών καπνιστών), με εύρος που κυμαινόταν από 93% στη Φινλανδία ως 31% στην Κροατία.