Andre infektioner, der er forbundet med kræft

Infektioner med hepatitis C, human immundefekt virus (hiv) eller helicobacter pylori kan også føre til kræft, men der er ingen vaccine mod disse infektioner. Yderligere oplysninger gives i det følgende.

Hepatitis C
Human immundefekt virus (hiv)
Helicobacter pylori